Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Archiwum wiadomości z okresu - 02.2011 r.
28.02.2011Dofinansowanie dla rybaków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (LGR Bielska Kraina), które powstało 15 października 2009 roku, .....

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska KrainaKrainaKraina KrainaKraina (LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina) (LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina) (LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina) (LGR Bielska Kraina)(LGR Bielska Kraina) , które , które , które , które , które , które , które powstało 15 powstało 15 powstało 15 powstało 15 powstało 15 powstało 15 powstało 15 powstało 15 powstało 15 października 2009 października 2009 października 2009 października 2009 października 2009 października 2009 października 2009 października 2009 października 2009 października 2009 rokuokuoku, z , z inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice(Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa powiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielsku powiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielskupowiatowego w Bielsku-Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru oraz mieszkańców obszaru związanych z związanych z związanych z związanych z związanych z związanych z związanych z związanych z działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, działalnością rybacką informuje, iż iż za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu RybackiegoRybackiegoRybackiegoRybackiego RybackiegoRybackiegoRybackiegoRybackiegoRybackiego w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa rybołówstwa rybołówstwa rybołówstwa rybołówstwa rybołówstwa rybołówstwa rybołówstwa rybołówstwa rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 rybackich 2007rybackich 2007 rybackich 2007rybackich 2007rybackich 2007rybackich 2007rybackich 2007 -201 3” (PO RYBY). 3” (PO RYBY). 3” (PO RYBY). 3” (PO RYBY). 3” (PO RYBY). 3” (PO RYBY). 3” (PO RYBY). 3”

28.02.2011Znane i nieznane oblicza karnawału

Zapraszamy na wykład dr Agnieszki Przybyły - Dumin,  kulturoznawcy, autorki książek i artykułów naukowych ....

28.02.2011Już od 1.03 - obchód przedspisowy w naszej Gminie

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań .....

25.02.2011Repertuar kina „ŚWIT” i DKF „PULS” - marzec 2011 r

Zapraszamy do kina w marcu na seanse filmowe .....

25.02.2011Kto zagra na Dniach Czechowic-Dziedzic?

W tym roku Dni Czechowic-Dziedzic odbędą się 27 i 28 sierpnia. .....

25.02.2011Drugie miejsce czechowickich samorządowców

W piątek 18 lutego br. w Wilkowicach odbyły się rozgrywki Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkarskiej .....

24.02.2011Komunikat PKM

PKM Czechowice-Dziedzice informuje, że w związku z odwołaniem zamknięcia ul. Komorowickiej .....

24.02.2011V sesja Rady Powiatu Bielskiego

24 lutego odbyła się V sesja Rady Powiatu Bielskiego. Po otwarciu przez przewodniczącego Rady Powiatu .....

24.02.2011Akcja - Trzymaj się prawego pasa

Dzisiaj o godz. 13.00 zakończyły się wojewódzkie działania śląskiej policji pod nazwą "Trzymaj się prawego pasa". .....

24.02.2011Karnawal w kulturze - wykład Agnieszki Przybyly-Dumin

Zapraszamy na wyklad Agnieszki Przybyly-Dumin pt. Karnawal w Kulturze. .....

23.02.2011Plan imprez OFS w 2011 roku

Cztery rajdy piesze za złotówkę (jeden w Beskid Żywiecki, jeden w Beskid Mały, jeden na Jurę Krakowską .....

22.02.2011Pościg za pijanym kierowcą

Uszkodzone dwa pojazdy, w tym oznakowany radiowóz i cywilny volkswagen transporter, to efekt .....

22.02.2011Wyjazd na targi dla rolników

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej organizuje .....

21.02.2011Kronika Straży Miejskiej

Interwencje Straży Miejskiej .....

21.02.2011Narada podsumowująca działalność bielskiej straży pożarnej

W dniu 18 lutego 2011 roku o godzinie 14:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej odbyła się .....

21.02.2011„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"

Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna zaprosiły Policję do współdziałania w ramach .....

21.02.2011Konkurs fotograficzny

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu” .....

21.02.2011Komunikat PKM

PKM Czechowice-Dziedzice informuje, że w związku z zamknięciem ul. Komorowickiej .....

17.02.2011Poszło o kobietę

Nieczęsto zdarza się, aby policjanci zatrzymywali zarazem sprawcę, jak i ofiarę przestępstwa. .....

17.02.2011Stypendia Rady Miejskiej

W środę 16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste wręczenie .....

16.02.2011Wyremontowana sala gimnastyczna w ZS „Silesia”

W Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach 11 lutego uroczyście otwarto wyremontowaną .....

16.02.2011Poszukiwani świadkowie

Poszukujemy świadków wypadków drogowych, do których doszło ostatnio w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. .....

16.02.2011Obrazy zabawy we francuskim malarstwie nowożytnym

Zapraszamy na wykład dr Piotra Krasnego, dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego .....

14.02.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację projektu .....

11.02.2011Konkurs cukierniczy

Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w konkursie NA NAJLEPSZE CIASTO, do 25 lutego .....

11.02.2011Pieniądze na walkę ze skutkami powodzi

Przeszło 72 mln zł na usuwanie skutków powodzi trafi do 64 jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu. .....

11.02.2011Kronika Straży Miejskiej

Interwencje Straży Miejskiej .....

11.02.2011Konkurs o tytuł CZECHOSŁAW 2011

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza otwarty konkurs o tytuł CZECHOSŁAW 2011. ......

11.02.2011Od 01.03 elektroniczna rejestracja poprzedzająca nabór do przedszkoli

1 marca br. rusza ELEKTRONICZNA REJESTRACJA poprzedzająca nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych .....

11.02.2011Eliminacje Powiatowe w Szachach

W dniu 9.02.2011 r. w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu zostały rozegrane Eliminacje Powiatowe .....

10.02.2011Starosta Bielski przewodniczącym Konwentu Starostów

Starosta Bielski Andrzej Płonka ponownie został wybrany przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. .....

10.02.2011Uroczystości 30-tej Rocznicy Strajku Generalnego

Strajk generalny podbeskidzkiej  „Solidarności” rozpoczął się 27 stycznia 1981 r., ale jego przełomowy moment .....

10.02.2011Ukradł rusztowania

49-letni czechowiczanin skradł rusztowania budowlane z remontowanego budynku przy .....

09.02.2011Śmiertelny wypadek na DK-1

Policjanci bielskiej drogówki wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku, .....

09.02.2011Zaproszenie na wykład i szkolenie dla diabetyków

Zarząd Koła Terenowego Diabetyków w Goczałkowicach Zdroju i Czechowicach-Dziedzicach zaprasza .....

08.02.2011Sportowa Gala Powiatu Bielskiego

Sport, jako „najpiękniejsza forma rozrywki”, odgrywa ważną rolę w życiu człowieka i służy budowaniu braterskiego .....

08.02.2011X Międzynarodowe Mistrzostwa Ligoty w Tarokach

5 lutego br. w Domu Kultury w Ligocie odbyły się X Międzynarodowe Mistrzostwa Ligoty w Tarokach .....

08.02.2011Komunikat Śląskiej Izby Rolniczej

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych .....

07.02.2011Walczyli o Puchar Komendanta

W rozegranym wczoraj I Turnieju Halowym w Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji .....

07.02.2011Zaproszenie na spotkanie z Romanem Dzidą

W najbliższą sobotę 12 lutego br. w Miejskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z Romanem Dzidą .....

07.02.2011Sportowe podsumowanie roku 2010

W piątek 4 lutego br. w Miejskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie roku 2010 w sporcie w naszej Gminie .....

04.02.2011Karnawałowy Ogródek Teatralny - Walentynki

Zapraszamy na Walentynkową Niedzielę do MDK-u .....

04.02.2011Narada roczna - podsumowanie 2010 r.

Dzisiaj odbyła się narada roczna, podsumowująca wyniki uzyskane przez bielską Policje w roku 2010. .....

04.02.2011System odbioru odpadów komunalnych

W 2010 roku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice odebrano ponad 108 ton odpadów .....

03.02.2011Zasłużeni rolnicy w Starostwie Powiatowym

W Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej miało miejsce spotkanie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego. .....

03.02.2011Wpadka narkotykowych dilerów

Policjanci z referatu antynarkotykowego wspólnie z funkcjonariuszami bielskiego oddziału prewencji zatrzymali .....

03.02.2011Dyżur Rzecznika Konsumentów

Jutro, tj. w piątek 4 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach będzie miał miejsce .....

02.02.2011Nagroda Burmistrza dla Sebastiana Gabrysia

We wtorek 1 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach Burmistrz Czechowic-Dziedzic .....

02.02.2011Złote Gody w Starej Cynkowni

W poniedziałek, 31 stycznia br. w Dworku "Stara Cynkownia" w Czechowicach-Dziedzicach .....

02.02.2011Zaproszenie na turniej taroków

Już w najbliższą sobotę 5 lutego br. w Ligocie odbędzie się Turniej Taroków o Puchar Sołtysa Ligoty. .....

01.02.2011Warsztaty artystyczne

MBP zaprasza na warsztaty artystyczne .....

01.02.2011Uwaga na fałszywych krewnych

Po raz kolejny apelujemy do Państwa o ostrożność! Oszuści, którzy przez telefon podają się za wnuczków .....

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT