Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
27.03.2017Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji

Prace nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice dobiegają końca. Przeanalizowane zostały dane dotyczące problemów występujących na całym jej terytorium, wyznaczono obszary rewitalizacji i zaplanowano działania, których celem jest poprawa sytuacji na tych obszarach. Prezentacja projektu Programu i jego przedyskutowanie będzie przedmiotem czwartkowych konsultacji z mieszkańcami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie nad projektem Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w tym w szczególności do mieszkańców i przedsiębiorców. Przedstawiony zostanie projekt Programu i jego poszczególne etapy - wyznaczenie obszarów zdegradowanych, rewitalizowanych oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne dla podobszarów rewitalizacji „Centrum” i „Kolonia” wyznaczonych na terenie Czechowic-Dziedzic (patrz Załączniki).

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 r. w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1. Początek spotkania o godz. 16.30. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, do wzięcia w nim udziału.

Projekt dokumentu Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice zostanie w najbliższych dniach opublikowany na naszych stronach internetowych, o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice jest dofinansowane w 90% w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

logotyp

SR/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT