Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.04.2018XXII Bieg o puchar Dyrektora MOSiR

W sobotę 21 kwietnia, na terenach stadionu MOSiR, odbędzie się XXII Bieg o puchar Dyrektora MOSiR. Pierwsze biegi wystartują o godzinie 10.00 a ostatnie o 11.30. O godzinie 12.15 odbędzie się dekoracja najlepszych uczestników każdego z biegów. Szczegóły w poniższym regulaminie. Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN

21.04.2018

XXII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O PUCHAR DYREKTORA MOSIR

Bieg pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic

1.CEL IMPREZY: Popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa, propozycja aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i dorosłych.

2.ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

3.TERMIN I MIEJSCE: 21.04.2018 r (sobota) na terenach przyległych do stadionu MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach , ul. Legionów 145.

4.BIURO ZAWODÓW: Stadion MOSiR Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145.

Weryfikacja do biegu w godzinach 8.30-.9.30

5.UCZESTNICTWO: W imprezie mogą brać udział : dorośli nie mający przeciwskazań lekarskich do biegania- po uprzednim wypełnieniu oświadczenia oraz dzieci za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ( dzieci i młodzież do lat 18 ). W przypadku grup zorganizowanych za sprawdzanie oświadczeń rodziców odpowiedzialny jest opiekun grupy zgłaszanej do biegu.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

6.KATEGORIE WIEKOWE:

dziewczęta rocznik 2011 i młodsze

chłopcy rocznik 2011 i młodsi

dziewczęta rocznik 2010

chłopcy rocznik 2010

dziewczęta rocznik 2009

chłopcy rocznik 2009

dziewczęta rocznik 2008

chłopcy rocznik 2008

dziewczęta rocznik 2007

chłopcy rocznik 2007

dziewczęta rocznik 2006

chłopcy rocznik 2006

dziewczęta rocznik 2005

chłopcy rocznik 2005

dziewczęta rocznik 2004

chłopcy rocznik 2004

dziewczęta rocznik 2003

chłopcy rocznik 2003

dziewczęta rocznik 2002

chłopcy rocznik 2002

kobiety Szkoły Ponad Podstawowe (2001-2000-1999-1998)

mężczyźni Szkoły Ponad Podstawowe ( 2001-2000-1999-1998)

kobiety rocznik 1997-1977

mężczyźni rocznik 1997-1977

kobiety rocznik 1976 i starsze

mężczyźni rocznik 1976 i starsi

 

7. ZAPISY:

Zgłoszenia zbiorowe ( minimum 5 uczestników) z danej szkoły ( lub innej jednostki) prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem: mosir.input.com.pl. Login i hasło do systemu jest dostępny pod numerem telefonu 600 270 428 ( Justyna Drzeżdżon - MOSiR). Zgłoszenia uczestników dokonuje tylko i wyłącznie opiekun poszczególnej grupy. Zgłoszenia indywidualne prosimy dostarczać pod adres MOSiR, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145, fax: (32) 215 27 06 lub na adres: imprezy@mosir.czechowice-dziedzice.pl do 20.04.2018 , do godz. 10.00 w dniu zawodów weryfikacja i dodatkowe zapisy od godz. 8.30-9.30 w biurze zawodów ( stadion MOSiR).

 

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Roczniki od 2011 i młodsi do 2005 – indywidualnie za miejsca I-III medale , I-VI dyplomy i nagrody

Roczniki od 2004 do 1976 i starsi – indywidualnie za miejsca I-III medale , dyplomy i nagrody

 

9. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców ( 20 pkt za I miejsce , 19 za II miejsce itd. aż do I pkt za XX miejsce i dalej)

Klasyfikacja drużynowa wszystkich startujących szkół. W tej klasyfikacji biorą udział szkoły reprezentowane przez min. 10 uczniów. Punktuje 20 najlepszych wyników z danej szkoły.

 

10. DANE OSOBOWE:

- Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu,

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

  • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

- Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

- Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających swój wizerunek zarejestrowany podczas realizacji: konkursów, turniejów i zawodów sportowych w mediach: internecie, prasie i telewizji. Wizerunek uczestnika będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.

- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-Każdy uczestnik otrzyma gorący napój.

-Dla szkół gminnych będzie dostarczony transport.

-Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora.

-We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje

-Organizator i Komisja Sędziowska

PROGRAM XXII BIEGU PRZEŁAJOWEGO

O Puchar dyrektora MOSIR

CZECHOWICE-DZIEDZICE

21.04.2018r

 

Godz. 8.30 Zbiórka zawodników, zapisy i weryfikacja.

Godz. 9.50 Uroczyste otwarcie zawodów.

Start

10.00 dziewczęta 2011 i młodsze ok. 400m

10.05 chłopcy 2011 i młodsi ok. 400m

10.10 dziewczęta 2010 ok. 400m

10.15 chłopcy 2010 ok. 400m

10.20 dziewczęta 2009 ok. 400m

10.25 chłopcy 2009 ok. 400m

10.30 dziewczęta 2008 ok. 400m

10.35 chłopcy 2008 ok. 400m

10.40 dziewczęta 2007 ok. 800m

10.45 chłopcy 2007 ok. 800m

10.50 dziewczęta 2006 ok. 800m

10.55 chłopcy 2006 ok. 800m

11.00 dziewczęta 2005 ok. 800m

11.05 chłopcy 2005 ok. 800m

11.10 dziewczęta 2004-2003-2002

dziewczęta 2001-2000-1999-1998 ok.800m

11.15 chłopcy 2004-2003-2002

chłopcy 2001-2000-1999-1998 ok. 2000m

11.30 kobiety 1997-1977 ok. 5000m

kobiety 1976 i starsze

mężczyźni 1997-1977

mężczyźni 1976 i starsi

ok. 12.15 Zakończenie imprezy oraz dekoracja zwycięzców.

Źródło : MOSiR Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT