Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
03.02.2020MDK w projekcie transgranicznym Muzea Otwarte

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach jest jednym z 8 partnerów projektu pn. „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”.

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

W ramach projektu „Muzea otwarte” czechowicki MDK zrealizuje trzy zadania. Pierwszym jest zaprojektowany z uwzględnieniem kontekstów historycznych rozwoju miasta ogród edukacyjno-sensoryczny. Drugim – stworzenie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami strony internetowej, będącej bazą informacji o mieście, regionie i realizowanym projekcie. Zostanie zakupiona aplikacja – system multimedialny z audiodeskrypcją - nowoczesne narzędzie działające na urządzeniach mobilnych i w sieci. Pozwoli ona na dostarczenie użytkownikowi informacji o obiekcie i przestrzeni, którą zwiedza w indywidualny sposób. Aplikacja będzie oprowadzała i wspierała zwiedzanie obiektu na miejscu, a także zachęci i pozwoli na wirtualne zwiedzanie ekspozycji wszystkich partnerów projektu na urządzeniu mobilnym lub przez www. Trzecie zadanie to remont pomieszczenia Izby Regionalnej oraz stworzenie nowoczesnej wystawy odpowiadającej współczesnym standardom prezentacji i ekspozycji zasobów.

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów w obszarze turystyki kulturowej oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego, zniesiono także wiele barier i ograniczeń. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania w obszarze muzealnictwa i wystawiennictwa na polsko-słowackim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niedostateczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz potencjału współpracy instytucji muzealnych i społeczności na obszarze objętym programem. Wciąż w wielu zakresach brakuje ciągłej transgranicznej komunikacji i współpracy. Problemem jest także niewystarczająca liczba instytucji muzealnych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa Polski i Słowacji na obszarze objętym wsparciem, które ściśle z sobą współpracują. Kolejnym problemem jest niewystarczająca dostępność fizyczna, programowa i technologiczna do obiektów objętych Projektem, administrowanych przez muzea (w tym muzea typu skansenowskiego), a także otoczenia budynków z wolną, dotychczas niezabudowaną przestrzenią.

Ograniczenie dostępności w sposób szczególny dotyka grupy i indywidualne osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalnymi potrzebami, do których należą m. in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD.

Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy poprzez utworzenie trwałej współpracy transgranicznej w obrębie ochrony, promocji oraz udostępniania obiektów dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. Utworzenie sieci wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-słowackim pograniczu oraz udostępni ofertę programową nowym odbiorcom.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i cele szczegółowe Programu, w tym na zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

W projekcie uczestniczy 8 partnerów, w tym 2 partnerów ze Słowacji.

Wartość projektu:

  • Całkowita wartość projektu - 3 176 919,31 €
  • Wartość projektu (w części dotyczącej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach) - 144 100,70

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kosztów kwalifikowanych.

plakat

MDK, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT