Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
18.02.2020Wymień kocioł węglowy na gazowy

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że w dniach od 24 lutego do 30 kwietnia 2020 roku prowadzony będzie kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródła ciepła w roku 2020 w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021”.

Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, pokój 405 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku 24 lutego br.

W programie wziąć mogą udział jedynie właściciele budynków jednorodzinnych, chcący zlikwidować nieekologiczny kocioł węglowy i zastąpić go kotłem gazowym.

Wysokość dofinansowania do wymiany kotłów będzie wynosić 60% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 6 000 zł.

Ponadto informujemy, że wypłata kwoty dotacji nastąpi pod warunkiem przyznania Gminie Czechowice-Dziedzice dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania.

Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje zrealizowane po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a Inwestorem.

Warunkiem udziału w programie jest:

 • złożenie wniosku o udzielenie dotacji, na wymianę nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy kondensacyjny,
 • posiadanie prawa własności lub współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego (konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do osoby ubiegającej się o udział w Programie), w którym istnieje źródło ciepła opalanego paliwem stałym, przewidzianego do likwidacji,
 • posiadanie funkcjonującego, nieekologicznego źródła ciepła, przeznaczonego do likwidacji zgodnie z zasadami Programu,
 • złożenie oświadczenia o możliwości opłacenia całości kosztów inwestycji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Jana Pawła II 1, pokój 405 – osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 32 214 71 09 lub 32 214 71 69.

Załączniki do pobrania:

 • Uchwała nr XIX/196/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1019).
 • Zarządzenie nr 33/20 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów, miejsca i terminu składania wniosków dotyczących realizacji inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.
 • Wniosek o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródła ciepła w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021”.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa własności do budynku, w którym odbędzie się wymiana istniejącego źródła ciepła na nowe źródło ciepła oraz oświadczenie o posiadaniu funkcjonującego kotła węglowego.
 • Oświadczenie o możliwości zapłacenia całości kosztów wymiany kotła.
 • Zgoda współwłaścicieli budynku (jeśli jest współwłasność).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

 OŚ/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

 

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT