Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
24.02.2007Inauguracja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Konferencja w Pszczynie inauguruje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw "Sieć pomocy ofiarom przestępstw: dobre praktyki, niewykorzystane szanse, nowe rozwiązania"- to hasło konferencji zorganizowanej w Muzeum Zamkowym w Pszczynie z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw. W spotkaniu przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, policji, świata nauki i organizacji pozarządowych wzięli udział m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa oraz wojewoda śląski Tomasz Pietrzykowski. W dniach 22 lutego - l marca 2007r. po raz kolejny obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Minister Beata Kempa poinformowała uczestników konferencji, że obecnie trwają prace nad międzyresortowym Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw, w ramach którego mają być opracowane rozwiązania systemowe, które pozwolą osobom pokrzywdzonym przestępstwem otrzymywać niezbędną pomoc ze strony różnych instytucji i organizacji, na każdym etapie postępowania. Dodała, że w ramach akcji pomocy ofiarom przestępstw w sądach oraz prokuraturach zorganizowane zostaną dyżury sędziów, aplikantów sądowych, kuratorów i prokuratorów, w czasie których osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania. Uczestnicy konferencji w Pszczynie spotkali się, by przedstawić dobre praktyki w zakresie udzielania pomocy ofiarom przestępstw, realizowane przez różne podmioty: policję, prokuraturę, świat nauki i organizacje pozarządowe, przy jednoczesnym wskazaniu niewykorzystanych możliwości oraz propozycji zmian. Jednym z współautorów akcji na rzecz ofiar przestępstw jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Z jego udziałem a także, Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji Dzieci Niczyje i innych organizacji pozarządowych oraz resortu sprawiedliwości i policji zawiązała się Ogólnopolska Koalicja na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci. Jej celem jest zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom-ofiarom przestępstw poprzez zmianę praktyki ich przesłuchiwania – tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań oraz wsparcie dziecka i jego opiekunów. Kolejnym celem Koalicji jest podnoszenie kompetencji sędziów, prokuratorów, policjantów, biegłych sądowych uczestniczących w interwencji prawnej i przesłuchaniach dzieci oraz pomagających dzieciom-ofiarom przestępstw. Zadaniem Koalicji będzie też wypracowanie standardów funkcjonowania i wyposażenia pokojów przesłuchań dzieci. Na stronie internetowej biura Rzecznika Praw Obywatelskich dostępne są dane adresowe organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych pomagających ofiarom przestępstw, a także opis działań pomocowych. Źródło : UW Katowice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT