Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
27.02.2007Sesja RM

W dniu 27 lutego o godz. 9.00 rozpoczęła się sesja "budżetowa" RM i zakończyła się ona o godz. 12.40. Część radnych, wzorem ubiegłych lat, przygotowała się na długie posiedzenie i spotkał ich srogi zawód. Przed uchwaleniem budżetu, dokonano następnych zmian w składzie Rady. Nowym radnym został Zbigniew Bajorek. Do przewodniczącego RM wpłynęło pismo od radnego Marka Dopierały, który informuje, że nie złożył oświadczenia majątkowego żony. Radni po dyskusji w głosowaniu przyjęli uchwałę pozbawiającą mandatu radnego Marka Dopierałę (12 za, 2 wstrzymało się, 6 przeciw). Później rozpoczęła się najważniejsza część sesji, czyli rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2007 r. Swoje uwagi przekazali przewodniczący komisji stałych, a podsumował je przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Wojciech. Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny przeczytał stanowisko RIO do projektu budżetu, a potem zabrał głos Burmistrz Marian Błachut. Radni rozpoczęli dyskusję nad zmianami, które nie znalazły się w projekcie uchwały. W głosowaniu większość tych poprawek przepadła. Wynik głosowania : 17 radnych za, 1 osoba wstrzymująca się, a 1 osoba przeciw. W uchwale zapisano po stronie dochodów kwotę ponad 86 mln złotych, po stronie wydatków blisko 100 mln złotych. Deficyt wyniesie ponad 13 mln złotych. Po ponad dwóch godzinach nasza gmina miała uchwalony budżet. Później radni uchwalili 4 uchwały, a następnie Burmistrz złożył informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Przekazał następujące informacje : - o spotkaniu w sprawie budowy boisk ze sztucznej nawierzchni (z możliwością dofinansowania), - o spotkaniu w sprawie wykorzystania środków unijnych przez miasta i gminy powiatu bielskiego, - o spotkaniu z firmą, która ma zająć się przygotowaniem termomodernizacji szkół i przygotowaniem dokumentacji na kanalizację gminy, - o spotkaniu z przedstawicielami TRW w sprawie przejęcia terenów po fabryce „Apollo”, - o spotkaniu z prezesem CSM w sprawie budynku przy ulicy Sienkiewicza. We wnioskach, zapytaniach i interpelacjach radni pytali o : - powstawanie bazy transportowej u zbiegu ulic Kaniowskiej i Górniczej, - problem z odpłatnością za korzystanie z sal gimnastycznych (A. Ogiegło), - skrzyżowanie DK-1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką oraz o skład GKRPA (G. Lubecki), - możliwość zmiany pensji sprzątaczek z ZS-P w Bronowie (Z. Stanisz), - nową ustawę lustracyjną (Z. Mizera). Radni otrzymali informację o zakwestionowaniu przez nadzór Wojewody : - części uchwały nr IV/21/07, - części jednej z uchwał z 2006 r. Przewodniczący poinformował, że rozpoczął procedurę tworzenia nowej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Do 16 marca mają odbyć się wybory kandydatów do MRM, a do 30 marca informacja ma spłynąć do Rady Miejskiej. Sesję zakończono o 12.40 Informacja własna

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT