Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
07.08.2020"Zatrzymajmy" Beskidy w kadrze

Pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko - Biała i Starosty Bielskiego

 REGULAMIN XIX EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Beskidy w kadrze zatrzymane”

 ORGANIZATORZY

 • Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 • Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Bielsku-Białej
 • Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego
  w Bielsku-Białej

 

 1. TEMATYKA I KATEGORIE

Prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego w kategoriach:

- Beskidzkie pejzaże

- Góry rekreacyjnie i sportowo

 

 1. TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC
 • Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej lub wysłać pocztą na adres: ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny"
  • Termin składania prac upływa 8 września 2020 r.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorsko.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż
  15 x 21 cm oraz nie większym niż 30 x 40 cm.
 • Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
  -    imię i nazwisko autora,

-    koniecznie numer telefonu i adres e-mail,

-    tytuł fotografii,

-    miejsce wykonania fotografii.

 • Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, format - dłuższy bok - min. 2480 px, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.
 • Do prac należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.
 • Jeden autor może przesłać 3 prace w tym jedną serię zdjęć (max. 3 zdjęcia) tryptyk, cykl itp. w jednej lub obu kategoriach.
 • Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspólnie.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 1. NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA
 • Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Najciekawsze prace prezentowane będą na stronie internetowej: www.przewodnicy.beskidy.pl w dziale „galeria”.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU
 • Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu.
 • Decyzja jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji.
 • Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 16 włącznie oraz dorośli i młodzież powyżej 16 lat.
 • Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
 • Osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 września 2020 r.
 1. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
 • W przypadku publikacji prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych.

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT