Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
11.08.2020Konsultacje projektu dotyczącego strategii rozwoju elektromobilności

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w okresie od 11 sierpnia do 4 września 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu dokumentu „Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2035”.

Poddany konsultacjom projekt dokumentu „Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Czechowice-Dziedzice” zostanie umieszczony wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czechowice-dziedzice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przedstawienia przez mieszkańców na piśmie lub w formie elektronicznej ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian w tym projekcie.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uczestniczącej w konsultacjach, należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (Biuro Obsługi Klienta), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: um@um.czechowice-dziedzice.pl albo w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego na platformie ePUAP za pomocą przygotowanego formularza zgłaszania uwag.

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 4 wrzesnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czechowice-dziedzice.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Zarządzenie burmistrza, strategia elektromobilności oraz formularz dostępne w BIP.

PTZ/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT