Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
28.03.2008Sesja Rady Powiatu o sporcie i turystyce

Sesja Rady Powiatu o sporcie i turystyce 27 marca odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Informację Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przedstawił starosta bielski Andrzej Płonka. Część merytoryczną poświęcono tematyce sportu i rozwoju turystyki w powiecie bielskim. Pierwszy w tej sprawie głos zabrał Tadeusz Sroka przewodniczący Komisji Promocji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu, który dokładnie określił pojęcie sportu, rekreacji i turystyki. Podziękował wszystkim działaczom sportowym, wolontariuszom, trenerom, rodzicom, opiekunom, sponsorom i władzom lokalnym miast i gmin powiatu bielskiego, a także Zarządowi Powiatu za wszystkie działania na rzecz rozwoju sportu i aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Bogdan Kocurek kierownik Biura Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił obszerną informację o realizacji zadań własnych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Zaakcentował, że głównym celem działań władz samorządowych powiatu bielskiego jest zachęcenie do aktywności fizycznej jak największej liczby młodych ludzi, a przy okazji wyłowienie sportowych talentów i objęcie ich opieką szkoleniową. Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 78 stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym 28 uczniowskich i parafialnych klubów sportowych. Dominujące dyscypliny sportowe to piłka nożna, narciarstwo, judo, kajakarstwo oraz coraz lepiej rozwijająca się lekkoatletyka, łucznictwo i kajak – polo. W prowadzonym przez Ministerstwo Sportu „Systemie Sportu Młodzieżowego” za rok 2007 na sklasyfikowane 364 powiaty nasz powiat zajął 50 miejsce, a w województwie śląskim 11 miejsce. W punktacji gminnej wśród 847 gmin na 120 miejscu uplasowały się Czechowice – Dziedzice, a na 140 Szczyrk. Wśród klubów z powiatu najwyżej sklasyfikowano Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne LZS „Sokół” Szczyrk, LKS „Klimczok” Bystra oraz Stowarzyszenie Wspierające Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” Czechowice – Dziedzice. Kierownik B. Kocurek podkreślił znaczącą rolę w życiu sportowym naszego powiatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku z lokalizacją w Buczkowicach i w Czechowicach – Dziedzicach. Na sesji podkreślono, że optymizmem napawa rozwój bazy sportowej w gminach naszego powiatu. W roku ubiegłym do użytku oddano halę sportową w Wilkowicach, kryty basen w Czechowicach – Dziedzicach, wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kozach i Ligocie. W Jasienicy na stadionie LKS „Drzewiarz” powstało boisko wielofunkcyjne, trwa budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół. Zakończono I etap budowy dawno oczekiwanej skoczni Skalite w Szczyrku. W trakcie budowy znajdują się boiska wielofunkcyjne przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach i Rybarzowicach. W ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Blisko boiska” rozpoczęto budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej w Kozach. Kierownik B. Kocurek przestawił również informację na temat realizacji zadań w zakresie turystyki, akcentując, że ustawa o samorządzie powiatowym nałożyła na powiat zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz promocji walorów turystycznych. W roku 2007 na dotacje dla organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej, wyłonionych w drodze konkursu ofert, a zajmujących się upowszechnianiem turystyki przeznaczyliśmy kwotę 16.000 zł. Wsparto także finansowo rajdy organizowane przez gminy powiatu bielskiego oraz zorganizowano w czerwcu VIII Powiatowy Rajd Górski z metą na Magurce i VI Powiatowy Jesienny Rajd „Brązowego Liścia” z metą w Wilkowicach, połączony z obchodami Światowego Dnia Turystyki. Na prace związane z utrzymaniem szlaków turystycznych przeznaczono kwotę 7500 zł. W ubiegłym roku zakończono realizację projektu „Budowa systemu lokalnej informacji turystycznej w Bielsku – Białej i gminach powiatu bielskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz budżetu państwa w ramach działania 3.2 Zintegrowanego Operacyjnego Programu Regionalnego. Temat funkcjonowania systemu informacji turystycznej przedstawiła koordynator projektu, Jolanta Konior – główny specjalista w Biurze Promocji Powiatu. Na sesji radni podjęli uchwały w następujących sprawach: - określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań w Powiecie Bielskim w 2008 r.; - zmiany Uchwały Nr I/37/182/2001 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) zmienionej Uchwałą Nr II/31/221/2005 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2005 r. ; - przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; - zmiany uchwały Nr II/29/203/2004 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata; - powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie wykonania remontu chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice; - zmiany Uchwały Nr III/17/117/08 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Bielskiego na lata 2005-2011 zmienionej uchwałą Nr III/18/125/08 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 28 lutego 2008 r. - zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr III/16/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.; Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT