Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
02.10.2008Stypendia dla uczniów szkoł gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Stypendia dla uczniów szkoł gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ogłoszenie naboru wniosków do projektu systemowego pn."Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków w ramach projektu systemowego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. Wnioski mogą składać uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Bielskiego. Warunki ubiegania się o stypendium określa załączony Regulamin Przyznawania Stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, w zaklejonej kopercie z napisem „Program stypendialny – Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w terminie od 1.10.2008 do 31.10.2008 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku uczeń zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Biuro Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, które w terminie 21 dni od dnia zamknięcia naboru (31.10.2008 r.) dokona weryfikacji dokumentów składanych przez uczniów. UWAGA! Powyższa informacja nie dotyczy uczniów uczących się w szkołach na terenie miasta Bielsko-Biała. Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT