Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
09.02.2004Komunikat Porozumienia Zielonogórskiego

Wrocław 08.02.2004r KOMUNIKAT PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO W związku z nierealizowaniem postanowień porozumienia zawartego 6 stycznia 2004r. w Poznaniu pomiędzy przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego a Ministrem Zdrowia i Zarządem Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego wnosi o pilne spotkanie z zespołem powołanym przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw realizacji porozumienia. Celem tego spotkania powinno być natychmiastowe wprowadzenie w życie w/w porozumienia. Odnosi się to w szczególności do województw: -Podkarpackiego, -Śląskiego, -Dolnośląskiego. W województwie podkarpackim nie wywiązano się z płatności za usługi medyczne za miesiąc styczeń 2004r. i jednocześnie przymusza się lekarzy do podpisywania umów na zasadach, które zostały oprotestowane w ubiegłym roku. W województwach Śląskim i Dolnośląskim nie zagwarantowano podpisania umów z zakresu specjalistyki, stomatologii i rehabilitacji członków Porozumienia Zielonogórskiego na poziomie roku ubiegłego. W związku z tą sytuacją Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego informuje, że: 10 lutego (wtorek) podmioty PZ w województwie podkarpackim nie otworzą swoich zakładów, chcą w ten sposób skłonić NFZ do realizacji podpisanej umowy; 11 lutego (środa) odbędzie się akcja protestacyjna przed oddziałami regionalnymi NFZ; 12 lutego (czwartek) specjaliści, stomatolodzy i rehabilitanci z Górnego i Dolnego Śląska ponownie zaczną pobierać opłaty za swoje usługi, ponadto w województwie śląskim zostanie zawieszona całodobowa opieka medyczna; 13 lutego (piątek) przez 4 godziny zakłady opieki zdrowotnej zrzeszone w PZ będą zamknięte; 16 lutego (poniedziałek) pozostałe podmioty PZ będą zamknięte. Realizacja postanowień z 6 stycznia 2004r. w pełnym wymiarze jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Tylko dotrzymanie uzgodnień zawartych pomiędzy NFZ i Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim daje gwarancje rozwiązania zaistniałych problemów. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Źródło : strony internetowe związków należących do PZ

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT