Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
23.02.2010Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Dzisiaj odbędzie się wojewódzka konferencja pt. " Pomoc Pokrzywdzonym-Dokonania, Perspektywy". Od 28 lutego 2010 roku ¦l±scy policjanci uczestnicz± już po raz kolejny w przedsięwzięciu Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach prowadzonej akcji w komendach Policji, s±dach i prokuraturach dyżurować będą policjanci wspólnie z zaproszonymi specjalistami z lokalnych organizacji �pomocowych� � pracownikami socjalnymi, prawnikami i psychologami. W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień. Gospodarzem inicjatywy �Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw� jest Ministerstwo Sprawiedliwo�ci. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi. W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, będą przede wszystkim polegać na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw. Dyżury pełnione będą w tzw. punktach konsultacyjnych. W tych wytypowanych miejscach usługi �wiadczyć będą m.in. prawnicy, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie, a także przedstawiciele instytucji pomocowych. Działania funkcjonariuszy polegają przede wszystkim na: - uruchomieniu policyjnych punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, w których dyżurować będą policjanci wspólnie z zaproszonym specjalistami, tj. pracownikami socjalnymi, prawnikami, psychologami z instytucji pozapolicyjnych, w tym m.in. z powiatowych centrów pomocy rodzinie, o�rodków pomocy społecznej, o�rodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacji lokalnych, - w ramach procedury �Niebieskie karty�, dzielnicowi dokonają przeglądu �kart�, znajdujących się w posiadaniu jednostek Policji, w celu wytypowania osób, czy rodzin szczególnie dotkniętych problemem, - policjanci rozważą możliwo�ć wzięcia udziału osób, które padły ofiarami przestępstw w spotkaniu z przedstawicielami instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - przeprowadzaniu kampanii adresowanych do ofiar przestępstw i osób oczekujących pomocy, ukierunkowanych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych, - przekazywaniu materiałów edukacyjnych, w tym plakatów, ulotek promujących działania na rzecz osób dotkniętych przemocą, wyeksponowanie ich w recepcjach jednostek i punktach konsultacyjnych. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Więcej informacji o Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo�ci. W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw 23 lutego od 10.00 do 13.30 w Sali Sejmu �ląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się wojewódzka konferencja �Pomoc Pokrzywdzonym � Dokonania, Perspektywy�. W tygodniu tym również każdy zainteresowany będzie mógł zasięgnąć porad dotyczących szerokiej problematyki unikania zagrożeń i dalszego postępowania, gdyż już staniemy się ofiarą przestępstwa. Z policjantami z KWP w Katowicach będzie można porozmawiać pod bezpłatną infolinią: 0800 222 315. Policjanci z Katowic szczególną uwagę po�więcą natomiast osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym, oraz tym, które z innych powodów nie będą mogły osobi�cie skorzystać z porad udzielanych przez funkcjonariuszy Policji. Do nich Komendant Miejski Policji w Katowicach skieruje policjantów ze specjalnego patrolu. Funkcjonariusze odwiedzą ich w domu. Na zgłoszenia czekamy pod numerami telefonów: 32-200-28-56 w godzinach od 8.00 do 15.00 lub 606 371 311. �ródło : KWP Katowice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT