Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
15.03.2010Druh major Józef Kopeć z Zabrzega, bohater i patriota

Druh major Józef Kopeć z Zabrzega, bohater i patriota W piątek 5 marca w OSP Kamienica zorganizowano spotkanie urodzinowe z okazji 90 urodzin druha Józefa Kopeć. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OSP oraz Komendant Miejski st.bryg. Adam Caputa i Z-ca Komendanta st.bryg. Zdzisław Stypuła. W piątek 5 marca w OSP Kamienica zorganizowano spotkanie urodzinowe z okazji 90 urodzin druha Józefa Kopeć. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OSP oraz Komendant Miejski st.bryg. Adam Caputa i Z-ca Komendanta st.bryg. Zdzisław Stypuła. Druh major pożarnictwa Józef Kopeć urodził się 6 marca 1920 roku w Zabrzegu. Swoją historię ze strażą pożarną rozpoczął w 1942 roku kiedy to został powołany do drużyny przeciwpożarowej służb obrony przeciwlotniczej . W czasie drugiej wojny światowej prowadził działalność konspiracyjną w szeregach Służby Zwycięstwa Polsce, a następnie w Armii Krajowej. Na wskutek dekonspiracji jego oddział Ruchu Oporu w 8 grudnia 1944 roku przeszedł do oddziału partyzanckiego, z którego został aresztowany przez wojska radzieckie i wywieziony do łagrów na Kaukazie, gdzie zachorował na malarię oraz tyfus, ledwo uchodząc z życiem. Po powrocie do kraju we wrześniu 1945 roku w złym stanie zdrowia (paraliż prawej części ciała) i przy skrajnym wycieńczeniu był już człowiekiem niezdolnym do pracy jednakże nie przeszkodziło mu to w dalszej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W dniu 15 października 1945 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnym Zabrzegu i po krótkim czasie został jego Naczelnikiem.W kolejnych latach jego zasługi dla OSP są nieocenione: * 1948-1950 - Komendant Gminny straży pożarnej w gminie Zabrzeg, * 1950 1977 – Członek zarządu OSP w Zakładowej OSP w firmie BEFARED, * 1968-1970 – członek Zarządu Powiatowego Związku OSP w Bielsku, * 1970-1975 – członek Wojewódzkiej Komisji ds. OSP w Katowicach, * 1979-1982 – członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w B-B, * 1975 – 1979 – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Bielsku-Białej, * 1981-1985 – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku OSO w B-B, * 1983-1987 – przewodniczący Wojewódzkiej komisji Rewizyjnej Związku OSP w B-B, * 1987-1990 – Wiceprezes Zarządu Miejskiego Związku OSP w B-B, * 1992-1999 – Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego Związku OSP w B-B, * 1999-2002 – Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP w Katowicach, * 2002- do dzisiaj – działacz Związku OSP, Honorowy Członek Związku OSP, działa w OSP, organizator uroczystości obchodów 100-lecia jednostek OSP – łącznie organizował 7. Doceniając jego wieloletnie i wytrwałe zaangażowanie nad rozwojem pożarnictwa ochotniczego jako działacz szczebla lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej został uznany za szczególnie zasłużonego i na tej podstawie wpisany do Księgi Honorowej zasłużonych działaczy pożarnictwa ochotniczego powiatu bielskiego. Mimo swojego sędziwego wieku działa aktywnie w Krajowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w Związku Inwalidów Wojennych oraz w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Druh Józef Kopeć już od 67 służy w Związkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Druh Józef Kopeć został odznaczony ponad 30 tytułami państwowymi, zagranicznymi oraz pożarniczymi. Między innymi SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUG nadanym w 1969r., Odznaką „Weteran Walk o Niepodległość”, Krzyżem Armii Krajowej 1939-1945, Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, Odznaka „65 lat wysługi w OSP”, Czeskim medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT