Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
26.08.2004"Nowości" w roku szkolnym 2004/2005

Kalendarz roku szkolnego 2004/2005 < zobacz

Rozpoczynający się za tydzień nowy rok szkolny 2004/2005 przyniesie wiele zmian. Absolwentów szkół ponadgimnazjalnych czeka nowa matura, sześciolatków - obowiązkowa "zerówka", a absolwentów trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uczniowie otrzymają nowe świadectwa i mogą zostać ukarani naganną oceną z zachowania. W nowym roku szkolnym wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych będzie obowiązywała nowa matura. Tegoroczni maturzyści będą zdawać obowiązkowo język polski, wybrany język obcy oraz jeden przedmiot, wybrany spośród grupy 10 przedmiotów. Będą mogli zdawać także wybrane przedmioty dodatkowe, na przykład potrzebne zdającemu ze względu na wymagania rekrutacyjne wybranej przez niego uczelni.Od tego roku osoby, które zaliczą nową maturę, nie będą już zdawały na egzaminie wstępnym na studia tych przedmiotów, które zdały na maturze. Podstawą rekrutacji na studia stanie się wynik maturalny. Uczelnie wyższe ustalą, od jakiej liczby punktów uzyskanych na maturze będą przyjmowały kandydatów. Obowiązkowe stanie się także roczne przygotowanie przedszkolne dla sześcioletnich dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. zerówkach). W nowym roku egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe czeka także absolwentów trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych. W 2006 roku dołączą do tej grupy absolwenci techników i szkół policealnych, a w 2007 roku - techników uzupełniających. Nowością jest także dodatkowa godzina wychowania fizycznego, która w tym roku zostanie włączona do programu klas piątych i szóstych szkoły podstawowej. Czwarta godzina zajęć wychowania fizycznego jest wprowadzana stopniowo - w 2003 roku do czwartych klas szkół podstawowych, w tym roku - do piątych i szóstych klas, a za rok - do gimnazjum. Od 1 września 2004 będzie obowiązywało nowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu, wprowadzające m.in. zmiany w skali ocen z zachowania. Oceniać się je będzie następująco: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne (dotychczas w tej skali nie było oceny bardzo dobrej i nagannej). Wprowadzone zostaną nowe wzory wszystkich świadectw szkolnych. Rozpocznie się także wielkie liczenie w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych. Dzięki temu będzie wiadomo, ilu jest w szkołach uczniów i nauczycieli oraz ile jest np. komputerów czy sal gimnastycznych. Do końca marca każda szkoła ma znaleźć się w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Po wakacjach w szkolnych ławach zasiądzie też mniejsza liczba uczniów niż przed rokiem. Jest to efekt niżu demograficznego. W tym roku szkolnym naukę rozpocznie we wszystkich typach szkół ok. 6,8 mln uczniów. Jest to o 155 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Zmniejszenie liczby uczniów nastąpiło zwłaszcza w szkołach podstawowych (jest ich mniej o 126 tys.) oraz w gimnazjach (ubyło około 29 tys.) - wynika z danych resortu edukacji. W nowym roku szkolnym na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono około 553 mln zł. Narodowy Program Stypendialny przewiduje dwa rodzaje pomocy materialnej dla uczniów - o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki) oraz o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce, stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów kultury i edukacji). Źródło : portal onet.pl

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT