Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
03.10.2004Dodatkowy nabór wniosków w Euroregionie Beskidy.

Zaproszenie do składania wniosków dla Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja Phare 2003 Wspólny Fundusz Małych Projektów ogłaszane przez Euroregion Beskidy Numer referencyjny PL2003/005-681.02/Beskidy Euroregion Beskidy ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym zgodnie z następującymi priorytetami: (a) wymiana kulturalna (b) demokracja lokalna (c) zdrowie (d) rozwój gospodarczy (e) turystyka (f) ochrona środowiska (g) przepływ informacji Projekty powinny być realizowane na terenie polskiej części Euroregionu Beskidy przy wsparciu finansowym programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2003 ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są zawarte w "Wytycznych dla Wnioskodawców" dostępnych w siedzibie Euroregionu: Stowarzyszenie "Region Beskidy" ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała tel. (033) 813-63-33 biuro@euroregion-beskidy.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: www.euroregion-beskidy.pl Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2004 r. o godzinie 15.00. Czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy; projekty nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 1 maja 2005; ostateczny termin ukończenia realizacji projektu upływa 30 lipca 2006. Formularze i wzory dokumentów do pobrania na stronie internetowej : www.euroregion-beskidy.pl ZATWIERDZONE PROJEKTY - WFMP PHARE CBC PL-SK 2003 Reprezentacja Komisji Europejskiej w Warszawie zatwierdziła dotychczas 3 projekty z Euroregionu Beskidy do dofinansowania ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska - Słowacja Phare 2003. Zatwierdzone zostały następujące projekty: 1) III Międzyszkolne Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2005 - Gminny Ośrodek Kultury w Milówce /Kwota dofinansowania: 5 213 EUR - 75,00%/ 2) Ty i ja - promujemy walory przyrodniczo-krajobrazowe Beskidów w programach transgranicznej turystyki pieszej z elementami sportowo-rekreacyjno-kulturalnymi - Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Grażyńskiego w Bielsku-Białej /Kwota dofinansowania: 11 766,94 EUR - 67,86%/ 3) Beskidzkie szlaki tradycji. Przewodnik książkowy i internetowy - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej /Kwota dofinansowania: 8229,00 - 75,00%/ ZATWIERDZONE PROJEKTY - WFMP PHARE CBC PL-SK 2002 Zatwierdzone projekty z Euroregionu Beskidy do dofinansowania ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska - Słowacja Phare 2002. 1) Poznajemy nasze góry - rozwój turystyki rowerowo-pieszej w Beskidach - Urząd Miejski w Bielsku-Białej /kwota dofinansowania: 2 091,51 EUR - 75,00%/ 2) Babiogórska Szkoła Muzyk - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej /kwota dofinansowania: 9 812,20 EUR - 74,20%/ 3) Babia Góra bez granic - polsko-słowacka strategia rozbudzania świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców jej podróży - Babiogórski Park Narodowy /kwota dofinansowania: 5 842,92 EUR - 69,00%/ 4) Wspólne ćwiczenia służb ratowniczych terenów przygranicznych Polski i Słowacji w przypadku wystąpienia zagrożenia ekologicznego - skażenie wód i brzegów jeziora i rzek głównie substancjami ropopochodnymi - Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Oddział Rejonowy WOPR w Żywcu /kwota dofinansowania: 11 059,30 EUR - 74,00%/ 5) Transgraniczna Współpraca dwóch szkół średnich w Euroregionie Beskidy (Kysuce-Żywiec) - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu /kwota dofinansowania: 10 650,00 EUR - 75,00%/ 6) Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej - wirtualne centrum współpracy drobnych, małych i średnich przedsiębiorstw w Euroregionie Beskidy - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej /kwota dofinansowania: 14 414,22 EUR - 73,73%/ 7) Co jest grane? - nawiązanie transgranicznej współpracy sportowej - Urząd Miejski w Bielsku-Białej /Kwota dofinansowania: 8 094,85 EUR - 74,95%/ 8) Jednorodny system zarządzania energią w gminach - Urząd Miejski w Bielsku-Białej /Kwota dofinansowania: 11 263,10 EUR - 74,99%/ 9) Zimowe spotkania z tradycją - Starostwo Powiatowe w Żywcu /Kwota dofinansowania: 6 000 EUR - 57,70%/ 10) Festiwal "Dni Słowackie - Święto Słowackiej Kultury i Wina" - Stowarzyszenie Wspierania Działań Kulturotwórczych "Uwaga Kultura" /Kwota dofinansowania: 2 031,00 EUR - 75,00%/ 11) Wspólne nawiązywanie nowych kontaktów wzajemnej współpracy - Gmina Łękawica /Kwota dofinansowania: 7 660,61 EUR - 75,00%/ 12) I ty możesz zostać artystą - Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej /Kwota dofinansowania: 12 915,75 EUR - 75,00%/ 13) Międzynarodowe Spotkanie kulturalno-naukowe Kół Naukowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (ATH) i Uniwersytetu Technicznego w Żylinie - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej /Kwota dofinansowania: 1 500,00 EUR - 75,00%/ 14) Liga siatkówki "O Mistrzostwo Euroregionu Beskidy" - Międzyszkolny Klub Sportowy Żywiec /Kwota dofinansowania: 7 412,50 EUR - 74,87%/ 15) "Ochrona Środowiska kulturowego w Euroregionie Beskidy. Warsztaty młodzieżowe" - Liceum Ogólnokształcące Towarzystw Szkolnego im. M. Reja /Kwota dofinansowania: 3 396,60 EUR - 74,00%/ 16) Zapraszamy do Żywca - Przewodnik po żywieckim szlaku atrakcji turystycznych dla Słowaków - Urząd Miejski w Żywcu /Kwota dofinansowania: 10 183,50 - 75,00%/ Źródło : portal Euroregion Beskidy.pl

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT