Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
30.12.2005Informacja Policji

SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PIROTECHNICZNYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY Zbliżający się okres świąteczno – noworoczny związany jest z zakupem materiałów pirotechnicznych i sztucznych ogni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedawca, który naruszy zapis art. 31 ust. 2 i art. 37 Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – wprowadzający całkowity zakaz sprzedaży artykułów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18 – odpowiada karnie. Postępowanie takie zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto Ustawa z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176) oraz Polska Norma PN-C-86061 wprowadzona do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.09.1999 roku (Dz. U. nr 80, poz. 911), nakłada obowiązek oznaczenia wyrobu pirotechnicznego poprzez określenie: 1)nazwy wyrobu, 2)klasy wyrobu, 3)numeru obowiązującego normy, 4)nazwy i adresu producenta lub importera, 5)wyposażenia wyrobu w instrukcję użytkowania w języku polskim. Sprzedaż wyrobów bez oznakowania lub oznaczonych nieprawidłowo stanowi wykroczenie z art. 136 kodeksu wykroczeń i jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych. Pamiętajmy, że posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi i fajerwerkami może stanowić duże zagrożenie, szczególnie w przypadku małych dzieci. Zalecamy zatem, aby obsługą sztucznych ogni zajmowali się wyłącznie dorośli. Źródło : KMP Bielsko-Biała

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT