Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
15.02.2006Obwieszczenie UM

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań... ---------------------------------------------------- Czechowice-Dziedzice, dn. 10.01.2006r. BURMISTRZ CZECHOWIC-DZIEDZIC 43-502 Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice- III edycja studium, w dniach od 30 stycznia 2006r. do 10 marca 2006r., w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Referat Urbanistyki i Architektury przy ul. Ks. Barabasza 1 w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach: 7.30 – 15.30 (poniedziałek, wtorek, środa , piątek), 9.00 - 17.00 (czwartek) / W celu dokładniejszego zlokalizowania nieruchomości na rysunku studium, prosi się o zabranie ze sobą aktualnej mapy pozwalającej na określenie położenia danych działek / Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2006r. /czwartek/, o godzinie 1500 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach / tj. Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1 /, w sali nr 305. Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2006r. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT