Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
12.07.2006Informacja UM

Informacje dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 1.09.2006-31.08.2007 Począwszy od okresu zasiłkowego przypadającego od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. świadczenia rodzinne przysługujące wszystkim uprawnionym będą wypłacane przez właściwy organ administracji lokalnej. W związku z tym pracodawcy nie będą właściwymi podmiotami do dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych za okres od 1 września 2006 r. Pracodawcy mają obowiązek poinformować, świadczeniobiorcy o zmianie płatnika świadczeń rodzinnych. Powinni oni pouczyć osoby, którym wypłacają świadczenia rodzinne za okres do 31 sierpnia 2006 r., że z roszczeniem o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od września, 2006 r. te osoby powinny wystąpić do właściwego organu administracji lokalnej tj. – odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne. Pracodawcy są także zobowiązani poinformować o terminach składania w nowym miejscu wniosków o świadczenia rodzinne, mających wpływ na termin wypłaty świadczeń. Referat Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że od dnia 3 lipca br. są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2006/2007. Druki wniosków można pobierać w pok. nr 106 w Referacie Świadczeń Społecznych przy Placu Jana Pawła II 1. W celu usprawnienia obsługi prosimy o składanie wypełnionych wniosków wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W sprawie terminu składania wniosków i sposobu realizacji świadczeń w okresie zasiłkowym 2006/2007 Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) – w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września. (art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 października. (art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) Więcej szczegółowych informacji dotyczących składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w Referacie Świadczeń Społecznych przy ul. Jana Pawłą II 1, na tablicach informacyjnych. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Referatu Świadczeń Społecznych pod numerami telefonów 032 214-7-112 (świadczenia rodzinne) oraz 032 214-7-116 (zaliczka alimentacyjna). Kierownik Referatu Świadczeń Społecznych mgr Bogusława Świerkot Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT