Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
29.11.2010AZK - lokal przy ulicy Kotulińskiego

Administracja Zasobów Komunalnych
43-502 Czechowice – Dziedzice ul. Legionów 85
nr telefonu 32 215 31 04 , 32 215 31 05, fax 32 215 82 05

ogłasza przetarg w formie ustnej licytacji na najem lokalu użytkowego:

lokal przy ul. Hr. Kotulińskiego 4 w Czechowicach – Dziedzicach o pow. 120,31 m2 obejmujący siedem pomieszczeń.

Lokal przeznaczony jest pod działalność usługową. Cena wywoławcza 5,14 zł/m2/ miesiąc ( netto bez podatku VAT )

WADIUM 2700,00. zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z obowiązującym regulaminem przetargów i negocjacji oraz wpłata wadium na rachunek bankowy :

PKO –bp S.A. O/Bielsko –Biała Nr rachunku 15 1020 1390 0000 6102 0025 0589

Oferta winna zawierać:
- nazwę oferenta i jego dane teleadresowe,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargów i negocjacji, projektem umowy oraz ich akceptacji a także obowiązku złożenia innych oświadczeń i zaświadczeń,

- oświadczenie o nie pozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności wobec GminyCzechowice- Dziedzice.

Pisemne oferty wraz dowodem wpłaty wadium należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adresem lokalu do przetargu oraz nazwą oferenta i jego adresem w terminie do 10 grudnia 2010 r. do godz. 11.00 w sekretariacie AZK.

Licytacja stawki odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010r. o godz. 11 00  w siedzibie AZK przy ul. Legionów 85 w Czechowicach – Dziedzicach.

Materiały przetargowe wydaje i szczegółowych informacji udziela Dział Administracji AZK codziennie w dni robocze w godz. od 7.00 do godz. 15.00.

Występuje możliwość przeglądu lokalu za uprzednim uzgodnieniem terminu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT