Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
15.03.2011Ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kopernika

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłosił ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika.

Nieruchomość położona jest w bardzo atrakcyjnym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Krajowej nr 1. Posiada łatwe, wygodne i bezpośrednie połączenie z centrum miasta (ulicami Kopernika i Legionów) oraz całym krajem (DK-1) i nie tylko.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o. o. oraz Urząd Celny, a także zabytkowy Pałac Kotulińskich (restauracja i niebawem hotel).

Nieruchomość oznaczona jest numerami działek 2078/75 i 2078/76 o pow. og. 1,3514 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1P/00055815/3 Sądu Rejonowego w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.
Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę budynkiem usługowo-handlowo-magazynowym w oparciu o decyzje o ustaleniu warunków zabudowy Nr UiA-7331/207/10  z dnia 9.08.2010 r. wydaną przez Burmistrza Pszczyny.

 


  ZOBACZ NA MAPIE  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.100.000,00 zł.

>>> Zobacz: szczegóły przetargu

>>> Zobacz: szczegóły oferty

>>> Zobacz: inne oferty

Przetarg odbędzie się dnia 30.05.2010 r. o godz. 10:00 w sali narad nr 305 ( II piętro ) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium do dnia 24.05.2010 r. Wadium stanowi 20% ceny wywoławczej i winno być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Bank PKO Bielsko-Biała O/Cz.-Dz. Nr 94102013900000660200250571. Wadium wniesione przez osobę, która  wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie do trzech dni, od dnia podania numeru konta (pok. 7 Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami).

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Jana Pawła II  3/2, tel. (32) 214-71-29 w godz. od 7:30 do 15:30, fax (0-32) 214-71-78.

W  przypadku  gdy  uczestnik,  który  przetarg  wygrał,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  strona  pokrzywdzona  będzie  dochodziła  odszkodowania  w  trybie  art. 390  kodeksu  cywilnego.
Zastrzega  się  prawo  odwołania  przetargu  zgodnie  z  art. 38  ust. 4  ustawi z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.. 651 ze zm.).
.
Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT