Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
22.12.2011Przetarg w formie ustnej licytacji - najem lokali użytkowych AZK

Administracja Zasobów Komunalnych
43-502 Czechowice – Dziedzice  ul. Legionów 85
nr telefonu 32 215 31  04 , 32 215  31 05,  fax 32 215 82 05

ogłasza przetarg  w formie ustnej licytacji na najem lokali użytkowych:

1) kiosk  VII  - A przy  Placu Targowym   w  Czechowicach – Dziedzicach    
o pow. 5,40 m2  obejmujący jedno  pomieszczenie.
Lokal przeznaczony  jest na prowadzenie działalności handlowej

Cena  wywoławcza        25,22 zł/m2/ miesiąc ( netto bez podatku VAT )
WADIUM                      400,00 zł

2) lokal użytkowy  przy  ul. Słowackiego 32   w  Czechowicach – Dziedzicach    
o pow. 57,57 m2  oraz pow. piwnicy 9,68 m2 obejmujący jedno  pomieszczenie.
Lokal przeznaczony  jest na prowadzenie działalności handlowej
    
Cena  wywoławcza        10,21 zł/m2/ miesiąc ( netto bez podatku VAT )
WADIUM                     1800,00 zł


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z obowiązującym regulaminem przetargów i negocjacji oraz wpłata wadium na rachunek bankowy :
PKO –bp S.A. O/Bielsko –Biała Nr rachunku  15 1020 1390 0000 6102 0025 0589

Oferta winna zawierać:
-   nazwę oferenta  i jego dane teleadresowe,
-   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargów i  negocjacji,  projektem umowy oraz ich akceptacji a także obowiązku złożenia innych oświadczeń i zaświadczeń,
-   oświadczenie o nie pozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności wobec Gminy
Czechowice- Dziedzice.

Pisemne oferty wraz dowodem wpłaty wadium należy składać w  zaklejonej  kopercie  opatrzonej adresem  lokalu  do  przetargu  oraz  nazwą  oferenta  i jego  adresem  w  terminie do 02 stycznia  2012 r. do godz. 11.00 w sekretariacie AZK.

Licytacja stawek odbędzie się w dniu 02 stycznia  2012 r.  

poz. 1      o  godz.  11.10
poz. 2      o  godz.  11.40

w siedzibie A Z K  przy ul. Legionów 85 w Czechowicach – Dziedzicach.

Materiały przetargowe wydaje i szczegółowych informacji udziela Dział  Administracji
A Z K codziennie w dni robocze w godz. od 7.00  do godz. 15.00.

Występuje możliwość przeglądu lokalu za uprzednim uzgodnieniem terminu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT