Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
20.01.2012AZK - przetarg w formie ustnej licytacji na najem lokali użytkowych:

Administracja Zasobów Komunalnych
43-502 Czechowice – Dziedzice  ul. Legionów 85
nr telefonu 32 215 31  04 , 32 215  31 05,  fax 32 215 82 05

ogłasza przetarg  w formie ustnej licytacji na najem lokali użytkowych:

1) lokal użytkowy przy ul. Ks. Barabasza 15   w  Czechowicach – Dziedzicach o pow. 91,00 m2  obejmujący jedno  pomieszczenie.
Lokal przeznaczony  jest na prowadzenie działalności handlowej

Cena  wywoławcza        10,21 zł/m2/ miesiąc ( netto bez podatku VAT )
WADIUM                      3 000,00 zł

2) lokal użytkowy przy ul. Ks. Barabasza 15   w  Czechowicach – Dziedzicach o pow. 133,00 m2  oraz pow. piwnic  100,00 m2 obejmujący pięć pomieszczeń.
Lokal przeznaczony  jest na prowadzenie działalności handlowej

Cena  wywoławcza        10,21 zł/m2/ miesiąc ( netto bez podatku VAT )
WADIUM                      5 100,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z obowiązującym regulaminem przetargów i negocjacji oraz wpłata wadium na rachunek bankowy :
PKO –bp S.A. O/Bielsko –Biała Nr rachunku  15 1020 1390 0000 6102 0025 0589

Oferta winna zawierać:
-   nazwę oferenta  i jego dane teleadresowe,
-   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargów i  negocjacji,  projektem umowy oraz ich akceptacji a także obowiązku złożenia innych oświadczeń i zaświadczeń,
-   oświadczenie o nie pozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności wobec Gminy Czechowice- Dziedzice.

Pisemne oferty wraz dowodem wpłaty wadium należy składać w  zaklejonej  kopercie  opatrzonej adresem  lokalu  do  przetargu  oraz  nazwą  oferenta  i jego  adresem  w  terminie do 10 lutego  2012 r. do godz. 11.00 w sekretariacie AZK.

Licytacja stawek odbędzie się w dniu  10 lutego  2012 r. 

poz. 1      o  godz.  11 10
poz. 2      o  godz.  11 30
w siedzibie A Z K  przy ul. Legionów 85 w Czechowicach – Dziedzicach.

Materiały przetargowe wydaje i szczegółowych informacji udziela Dział  Administracji
A Z K codziennie w dni robocze w godz. od 7.00  do godz. 15.00.

Występuje możliwość przeglądu lokalu za uprzednim uzgodnieniem terminu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

Administracja Zasobów Komunalnych

43-502 Czechowice – Dziedzice ul. Legionów 85

nr telefonu 32 215 31 04 , 32 215 31 05, fax 32 215 82 05

 

ogłasza przetarg w formie ustnej licytacji

na najem lokali użytkowych:

 

1) lokal użytkowy przy ul. Ks. Barabasza 15 w Czechowicach – Dziedzicach

o pow. 91,00 m2 obejmujący jedno pomieszczenie.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej

 

Cena wywoławcza 10,21 zł/m2/ miesiąc ( netto bez podatku VAT )

WADIUM 3 000,00 zł

 

2) lokal użytkowy przy ul. Ks. Barabasza 15 w Czechowicach – Dziedzicach

o pow. 133,00 m2 oraz pow. piwnic 100,00 m2 obejmujący pięć pomieszczeń.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej

 

Cena wywoławcza 10,21 zł/m2/ miesiąc ( netto bez podatku VAT )

WADIUM 5 100,00 zł

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z obowiązującym regulaminem przetargów i negocjacji oraz wpłata wadium na rachunek bankowy :

PKO –bp S.A. O/Bielsko –Biała Nr rachunku 15 1020 1390 0000 6102 0025 0589

 

Oferta winna zawierać:

- nazwę oferenta i jego dane teleadresowe,

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargów i negocjacji, projektem umowy oraz ich akceptacji a także obowiązku złożenia innych oświadczeń i zaświadczeń,

- oświadczenie o nie pozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności wobec Gminy

Czechowice- Dziedzice.

 

Pisemne oferty wraz dowodem wpłaty wadium należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adresem lokalu do przetargu oraz nazwą oferenta i jego adresem w terminie do 10 lutego 2012 r. do godz. 11.00 w sekretariacie AZK.

 

Licytacja stawek odbędzie się w dniu 10 lutego 2012 r.

 

poz. 1 o godz. 11 10

poz. 2 o godz. 11 30

w siedzibie A Z K przy ul. Legionów 85 w Czechowicach – Dziedzicach.

 

Materiały przetargowe wydaje i szczegółowych informacji udziela Dział Administracji

A Z K codziennie w dni robocze w godz. od 7.00 do godz. 15.00.

 

Występuje możliwość przeglądu lokalu za uprzednim uzgodnieniem terminu.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT