Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
18.10.2012AZK - przetarg w formie ustnej licytacji na najem lokalu użytkowego

Administracja Zasobów Komunalnych
43-502 Czechowice – Dziedzice  ul. Legionów 85
nr telefonu 32 215 31  04 , 32 215  31 05,  fax 32 215 82 05

ogłasza przetarg  w formie ustnej licytacji na najem lokalu użytkowego:

lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 11    w  Czechowicach – Dziedzicach o pow. 114,24 m2  obejmujący trzy pomieszczenia. Lokal przeznaczony  jest na działalność handlową

Cena  wywoławcza        25,30 zł/m2/ miesiąc ( netto bez podatku VAT )
WADIUM                     8670,82 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z obowiązującym regulaminem przetargów i negocjacji oraz wpłata wadium na rachunek bankowy :
PKO – BP S.A. O/Bielsko –Biała Nr rachunku  15 1020 1390 0000 6102 0025 0589

Oferta winna zawierać:
-   nazwę oferenta  i jego dane teleadresowe,
-   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargów i  negocjacji,  projektem umowy oraz ich akceptacji a także obowiązku złożenia innych oświadczeń i zaświadczeń,
-   oświadczenie o nie pozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności wobec Gminy Czechowice- Dziedzice.

Pisemne oferty wraz dowodem wpłaty wadium należy składać w  zaklejonej  kopercie  opatrzonej adresem lokalu    do    przetargu    oraz    nazwą    oferenta    i  jego    adresem    w   terminie   do 16 listopada 2012 r. do godz. 11.00 w sekretariacie AZK.

Licytacja stawki odbędzie się w dniu 16 listopada  2012 r.  o  godz.  11 10 w siedzibie A Z K  przy ul. Legionów 85 w Czechowicach – Dziedzicach.

Materiały przetargowe wydaje i szczegółowych informacji udziela Dział  Administracji  A Z K codziennie  w  dni  robocze  od   poniedziałku do środy w godz. od 7.00  do 15.00,  w czwartki w godz. od 7.00  do 17.00,  w  piątki  od  7.00   do  13.00.

Występuje możliwość przeglądu lokalu za uprzednim uzgodnieniem terminu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT