Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   40-lecie Przedszkola Publicznego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

W środę 10 stycznia 2007 roku o godz. 15.00 rozpoczęła się uroczystość 40 – lecia naszego Przedszkola. W pięknie udekorowanej sali Pani dyrektor Barbara Adamiec powitała przybyłych gości: zastępcę burmistrza pana Jacka Puchałę, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Marka Kwaśnego, dyrektora ZOPO pana Andrzeja Kamińskiego, przewodniczącą Oddziału ZNP w Czechowicach – Dziedzicach panią Urszulę Gazda, przewodniczącą Rady Rodziców PP2 panią Anitę Kołodziejczyk, pana Adama Waleczka – właściciela firmy „Mikrotekst” oraz obecnych i emerytowanych pracowników przedszkola.

Uroczystość rozpoczęły występy przedszkolaków. Grupy: I, III i IV przygotowały piosenki, wiersze i tańce. Na zakończenie grupa II przedstawiła krótkie Jasełka, zebrani mogli wspólnie z dziećmi pokolędować.

Po występach dzieci pani dyrektor przedstawiła krótko historię przedszkola, a potem głos zabrali zaproszeni goście. Zastępca burmistrza pan Jacek Puchała wręczył w imieniu pana Burmistrza Mariana Błachuta pamiątkową tabliczkę z okazji 40 – lecia naszego Przedszkola z podziękowaniem „za wieloletni trud kształtowania serc i umysłów naszych najmłodszych mieszkańców i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie” i na ręce Pani Dyrektor wręczył wiazankę kwiatów. Do podziękowań dołączył się także Przewodniczący Rady Miejskiej pan Marek Kwaśny. Dyrektor ZOPO pan Andrzej Kamiński wręczył w wyrazie podziękowania kwiaty na ręce byłej dyrektor przedszkola pani Elżbiety Kruzel. Głos zabrała także pani Urszula Gazda, przewodnicząca Oddziału ZNP w Czechowicach – Dziedzicach. Podkreśliła duże zaangażowanie wszystkich pracowników w wychowanie i opiekę nad dziećmi oraz udział naszego przedszkola w życiu środowiska, jego wiodącą rolę w podejmowaniu różnych inicjatyw. Wręczyła na ręce Pani Dyrektor piękną książkę z bajkami dla dzieci oraz pamiątkowy Dyplom z wyrazami „uznania wszystkim tym, dzięki pracy i zaangażowaniu których placówka powstała oraz wszystkim pracownikom, którzy w trakcie minionych 40-tu lat swoją codzienną pracą organizacyjną, dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą stworzyli warunki wszechstronnego rozwoju najmłodszej generacji naszego miasta oraz przyczynili się do tego, by dzieciństwo ich wychowanków było w pełni bezpieczne i radosne”. Życzyła Jubilatowi „pomyślności, sukcesów i sprzymierzeńców wspierających jego szlachetną działalność”.

W dalszym ciągu uroczystości pani dyrektor Barbara Adamiec wręczyła Dyplomy Podziękowania najdłużej pracującym w przedszkolu Paniom.

Potem zebrani mogli wysłuchać występów absolwentów naszego przedszkola. Kamil Krzanowski zagrał na skrzypcach z towarzyszeniem żony Jolanty Krzanowskiej na pianinie (prowadzącej u nas zajęcia rytmiki) kilka kolęd oraz utwór z repertuaru swojego zespołu muzyki celtyckiej STONEHENGE. Kolejnymi wykonawcami byli nieco młodsi absolwenci – Wioletta, Kamil i Daniel Malchar oraz Agnieszka Krawiec ze swoim zespołem muzyki gospel „FREEDOM”, którzy rozgrzali nas swym śpiewem.

Po występach absolwentów była okazja do poczęstunku, rozmów, wspominków i zwiedzania przedszkola. Przy wystawie zdjęć, prezentacji multimedialnej i rozłożonych kronikach przedszkolnych, których uzbierało się za 40 lat bardzo dużo, można było odszukać się na zdjęciach, przypomnieć różne wydarzenia. Nasi artyści szukali siebie i kolegów, rozmawiali z wychowawcami.

Była też okazja do zapoznania się dawnych pracowników z nowymi. Przy muzyce z płyt, rozmowach, miło upłynął czas spotkania.

Opracowanie:
mgr Urszula Siudak
nauczycielka w Przedszkolu Publicznym nr 2
w Czechowicach - Dziedzicach

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT