Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

Nowoczesne technologie, w tym technologia informacyjna, mają dziś w każdym rozwiniętym społeczeństwie ogromny wpływ na życie i rozwój człowieka. Celem szkoły powinno być między innymi przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie, który trudno sobie wyobrazić bez komputerów. Szkoła powinna stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną, stwarzać uczniom możliwości pełnego poznania jej podstaw i zastosowań oraz przygotowania się do stosowania technologii informacyjnych w życiu osobistym i zawodowym Technologia informacyjna wspomaga zdobywanie wykształcenia, umożliwia i ułatwia docieranie do rzeczywistych zasobów informacji, rozwija twórczą aktywność uczniów, rozwija ich zainteresowanie, daje nieograniczone możliwości komunikacyjne.
Powszechne wykorzystywanie oraz znaczenie technologii informacyjnej zmusza szkoły do wprowadzania oraz zaznajamiania swoich wychowanków z technologią informacyjną tj.:

 • wykorzystywanie komputera do nauki, pracy, zabawy i rekreacji.
 • korzystanie z gier komputerowych (odpowiedniego do wieku) oprogramowania do pisania, rysowania.
 • tworzenie rysunków - operowanie kształtem, barwą, skalą, przekształcaniem obrazu przy użyciu edytora grafiki.
 • tworzenie tekstów użytkowych za pomocą edytora tekstu np. zaproszenia, listu, kartki świątecznej, kartki na gazetkę szkolną.
 • wykonywanie prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
 • wykorzystywanie edukacyjnych programów komputerowych dla dzieci w klasach I - III.
 • korzystanie z internetowych programów dla dzieci w celach edukacyjnych i rekreacyjnych.


W dobie rozwoju edukacji informatycznej szczególnie nauczyciel nauczania zintegrowanego powinien skutecznie i efektywnie wykorzystywać komputer jako nowoczesny środek dydaktyczny, który w nauczaniu zintegrowanym daje wręcz nieograniczone możliwości. Włączanie edukacji informatycznej w kształceniu zintegrowanym jest naturalne i zgodne z rozwojem oraz zainteresowaniami współczesnego dziecka.
Umiejętności i sprawności rozwijane poprzez pracę z komputerem to:

 • sprawność manualna
 • koncentracja uwagi
 • koordynacja wzrokowo - ruchowo - słuchowa
 • umiejętność logicznego myślenia
 • podejmowanie decyzji i wyborów
 • kształtowanie prawidłowych postaw
 • twórczego rozwiązywania problemów
 • planowania działań
 • korzystania z różnych źródeł informacji
 • ocena własnej pracy
 • sukcesy na miarę możliwości dzieci
 • nauka odbywa się w sposób bez stresowy i przyjemny.


Korzystanie z internetu podczas zajęć pozwala min. uatrakcyjnić lekcje dotyczące ekologii, regionu, sławnych ludzi, itp. Dzięki internetowi możliwy jest kontakt z innymi rówieśnikami, osobami na całym świecie. Należy pamiętać jednak, że długotrwałe korzystanie np. z jednego programu multimedialnego może wyrobić pewien schemat postępowania, Dzieci będą wówczas automatycznie wykonywać zadania, ograniczając w ten sposób inne możliwości poznawcze. Komputer powinien być stosowany jako jeden z wielu środków dających możliwość realizacji treści programowych. Właściwe wykorzystanie tego właśnie środka dydaktycznego ułatwi kształtowanie różnorodnych umiejętności, rozwinie spostrzegawczość i wyobraźnię uczniów, zapewni rozrywkę. Kształcenie wspomagane komputerem stanie się bardziej skuteczne. Nauczyciel zobowiązany jest posiadać pewną wiedzę merytoryczną, która pozwoli mu swobodnie ją wykorzystywać. Nauczyciel w tym przypadku powinien starać się precyzyjnie zaplanować zadania, tak aby uczniowie mieli możliwość rozwiązania problemu, dyskusji na jego temat, by mogli eksperymentować, badać, oceniać i wyciągać wnioski. Technologia informacyjna dostarcza metod i środków, dzięki którym jest możliwe pełniejsze i wzbogacone spojrzenie na treści przekazywane dotychczas w nauczaniu, poznanie istotnych dla kształcenia treści i umiejętności, których nie można posiąść bez pomocy komputerów.

Opracowanie:
mgr Aleksandra Greczka
nauczycielka kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT