Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
18.12.2018Budżet gminy na 2019 rok przyjęty

Na sesji 18 grudnia br. Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019. W przyszłorocznym budżecie zapisano rekordową w historii naszego miasta kwotę na inwestycje, przekraczającą 38 milionów złotych! To o przeszło 10 milionów złotych więcej niż w roku bieżącym, który pod tym względem też był w Czechowicach-Dziedzicach rekordowy.

Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 192 030 231,84 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 189 491 249,89 zł i dochody majątkowe w wysokości 2 538 981,95 zł.

Ustalono wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 208 382 206,84 zł, w tym wydatki bieżące - 170 106 549,50 zł, wydatki majątkowe - 38 275 657,34 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16 351 975 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 16 351 975 zł.

Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 18 900 000 zł, w tym kredyty w wysokości 18 900 000 zł.

Ustalono rozchody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 2 548 025 zł, w tym: pożyczki 298 025 zł, kredyty 2 250 000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 583 155,24 zł, w tym rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 000,00 zł oraz zadania jednostek pomocniczych – 83 155,24 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na 2019 rok został przyjęty niemal jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 20 radnych z klubów: Nowa Inicjatywa, Rodzina Prawo Wspólnota oraz Prawo i Sprawiedliwość, a jeden radny – z klubu PiS - wstrzymał się od głosu.

ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT