Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.08.2020Komunikat UM

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach informuje, iż w oparciu o art. 5, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 – tekst jednolity) przystępuje się do opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., organizacje w terminie do 31 sierpnia 2020 r. mogą składać propozycje zadań do Programu na 2021 r.

Właściwe druki można znaleźć w pliku, na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl otwierając kolejno zakładki: Urząd Miejski, moja sprawa, spis spraw, Wydział Spraw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, wzór propozycji do edycji, lub pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ks. Barabasza 1, pok. nr 3, tel. do kontaktu 32 214 71 60.

***

Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń. Przypominamy, że zgodnie z ustawą, do szerokiego grona organizacji pozarządowych zaliczamy: stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń, fundacje, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki działające nie dla zysku, partie polityczne, związki zawodowe, samorządy zawodowe, federacje i konfederacje pracodawców - izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, organizacje kościelne, związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich, grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

SO/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT