Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
15.02.2004Bezpieczne Ferie 2004r

Działania " Ferie 2004” zostaną przeprowadzone w dniach od 13 lutego do 29 lutego bieżącego roku, w trakcie których policjanci: 1.Przeprowadzą lustrację rejonów zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie wykazu zarejestrowanych zimowisk, pod kątem właściwego oznakowania dróg oraz zastosowania urządzeń zabezpieczających ruch / bariery, zapory łańcuchowe itp./, przeprowadzą pogadanki propagujące zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmujące przede wszystkim zagadnienia dotyczące pieszych wycieczek, - obejmą nadzorem miejsca występowania wzmożonego ruchu zapewniając w ten sposób prawidłową płynność ruchu pojazdów i pieszych; 2. Na zgłoszenie organizatora funkcjonariusze dokonają wyprzedzającej kontroli stanu technicznego pojazdów, dokumentacji oraz osób wykonujących przewozy. Pojazdy, których stan techniczny będzie budził zastrzeżenie, skierowane zostaną do wyznaczonych stacji diagnostycznych, celem poddania badaniom technicznym. Nadto skontrolują: - stan trzeźwości kierujących, - stan techniczny pojazdów, głównie w zakresie sprawności układów, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy, braki w wyposażeniu, w tym: dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju /Ustawa o czasie pracy kierowców/ - prawidłowość oświetlenia pojazdów, - dobór miejsca postoju w czasie podróży, - dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, właściwy załadunek sprzętu narciarskiego oraz bagaży. Źródło : Komenda Miejska Policji Bielsko-Biała

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT