Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
25.02.2010Elektroniczna rejestracja przy naborze do przedszkoli

Elektroniczna rejestracja przy naborze do przedszkoli 1 marca br. w naszej gminie rusza Elektroniczna rejestracja poprzedzająca nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Rejestracja potrwa do 31 marca br. Szanowni Rodzice! Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice od 1 marca bieżącego roku rozpocznie się elektroniczna rejestracja poprzedzająca nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Rejestracja elektroniczna umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz usprawni gminie Czechowice-Dziedzice rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do tej pory sytuacja wyglądała tak, że rodzice zapisywali dziecko do kilku przedszkoli, co powodowało, że takie dziecko było przyjmowane do kilku przedszkoli jednocześnie, blokując w ten sposób miejsca dla innych dzieci. Elektroniczny system rejestracji zapobiegnie takim sytuacjom, gdyż dziecko będzie przyjęte tylko do jednego z trzech wybranych przez Rodziców przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od 1 marca bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa http://zapisy.ppczechowice.pl gdzie będzie zamieszczony formularz „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz informator zawierający ofertę wszystkich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie. Za pomocą tej strony będziecie Państwo mogli w domu przez Internet wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i wybrać maksymalnie trzy przedszkola (oddziały przedszkolne) w szkołach podstawowych - pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Państwo, którzy nie posiadają dostępu do Internetu powinni w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do systemu elektronicznego rejestru. We wszystkich przedszkolach/szkołach z oddziałami przedszkolnymi gminy Czechowice-Dziedzice będą obowiązywać w ramach rekrutacji takie same, ministerialne kryteria przyjęć, tzn.: do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice: 1. w wieku 6 lat zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego; 2. w wieku 5 lat mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego; 3. matek lub ojców samotnie je wychowujących; 4. matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji; 5. umieszczone w rodzinach zastępczych/placówkach opiekuńczo-wychowawczych. O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych w drugiej kolejności będą decydować kryteria uzupełniające: 1. dzieci obojga pracujących rodziców lub uczących się w systemie dziennym; 2. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci) 3. dzieci uczęszczające już do przedszkola i ich rodzeństwo; Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rekrutacji przedszkola z oddziałami integracyjnymi, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku zapisu dziecka do przedszkola z oddziałami integracyjnymi rodzice/opiekunowie prawni powinni wyrazić zgodę na uczęszczanie ich dziecka do grupy integracyjnej. Rejestracja dzieci na rok szkolny 2010/2011 prowadzona będzie od l do 31 marca 2010 r. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe, ale tylko w miarę wolnych miejsc. Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego rozwiązania, jakim jest system elektronicznej rejestracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Należy podkreślić, że system w pełni chroni dane, które się w nim znajdują. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie wyjaśnienia uzyskacie Państwo w publicznych przedszkolach oraz publicznych szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne a także na stronie internetowej www.zopoczechowice.pl , gdzie wyświetlone będą informacje dotyczące rekrutacji m.in.: informator o placówkach oraz zasady rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT