Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
28.06.2004Zaproszenie na szkolenia i warsztaty

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Przygotowanie potencjalnych beneficjentów z Gminy Czechowice-Dziedzice do pozyskiwania i wydatkowania środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” współfinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach funduszy CPF ogólnych. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Unii Europejskiej. Szkolenia i warsztaty adresowane są do urzędników Urzędu Miejskiego, pracowników jednostek i instytucji podległych, liderów lokalnych, radnych i reprezentantów organizacji pozarządowych. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Szkolenia i warsztaty odbywać się będą od 01.09.2004 do 31.12.2004 roku. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, stanowisko pracy i dane teleadresowe należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, pokój 408 lub przesłać faxem na numer 32/2147182 lub pocztą elektronicznej na adres euro@czechowice-dziedzice.pl w terminie do28.06.2004. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys wraz z informacją na temat odbytych szkoleń z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i zarządzania projektami oraz informację na temat posiadanego doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków finansowych i uczestnictwa w realizacji projektów. Zgłoszenie nie gwarantuje udziału w szkoleniu. Uczestnicy zostaną wybrani spośród zgłoszonych kandydatów. Wszelkich informacji związanych z realizacją projektu udziela Pan Paweł Gałecki pod numerem telefonu 214-71-68. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT