Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
04.08.2016Kompetencje cyfrowe dla neet - informacje o projekcie OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach informuje, ze realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób młodych z woj. śląskiego, w tym minimum 25 os. z niepełnosprawnością, w wieku 15-24 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. 

Realizacja projektu przyczyni się skutecznie do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, ubóstwa, trudnej sytuacji na rynku pracy, itp., ponieważ 100% uczestniczek i uczestników projektu  weźmie udział w szkoleniach zawodowych oraz stażach, a min. 43% znajdzie zatrudnienie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
  • nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • nie szkolą się.

 Uczestniczkom i uczestnikom projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w zakresie:

  1. poradnictwa zawodowego
  2. szkoleń zawodowych, takich jak: ECDL BASE (B1 – Podstawa pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne), ECDL IT Security (kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi), Efektywne kierowanie zespołem
  3. płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie
  4. pośrednictwa pracy

 Gwarantowane jest:

  • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 764,75 zł
  • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1.750 zł za każdy miesiąc stażu 
  • materiały szkoleniowe

 Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszane są osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej) oraz osoby ze stopniem niepełnosprawności.

Realizator projektu zapewnia wszelką pomoc potencjalnym uczestnikom na etapie rekrutacji (informacje, porady, pomoc w wypełnianiu dokumentów, itp.).

Dane kontaktowe:
Business Center 1 Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 2/7
40-013 Katowice
tel. 32 253 72 85; 32 750 09 06
e-mail: biuro@bc1.pl

OPS, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT