Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
08.12.2011MOSiR ogłasza drugi przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń.

Oferowane pomieszczenia obejmują 22 pokoje o  powierzchni 20  m2  każdy oraz  jedno pomieszczenie z zapleczem kuchennym o powierzchni 100 m2.

Pomieszczenia można oglądać codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Druki ofert należy pobrać w siedzibie MOSiR i wypełnione złożyć w sekretariacie MOSiR do dnia 19.12.2011 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w  dniu 21.12.2011 r. o godz.11.00 w siedzibie MOSiR Czechowice – Dziedzice, ul. Legionów 145.
 Informacje można uzyskać pod nr tel. 322152706

Do oferty należy dołączyć:
1. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (odpis z KRS ) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Zaświadczenie o numerze NIP i REGON,
3. Oświadczenie o niepozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności wobec Gminy Czechowice-Dziedzice,
4. Oświadczenie o niekaralności osób prowadzących działalność jako osoby fizyczne lub w formie spółki cywilnej lub osób zarządzających podmiotami.
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie wysokość stawki za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu. Oferowana stawka czynszu za 1 m2  nie może być niższa niż określona w Zarządzeniu Burmistrza nr 18/11 w sprawie  ustalenia minimalnych stawek za lokale użytkowe i garaże stanowiące mienie Gminy Czechowice – Dziedzice, tj.
Lokale gastronomiczne – 11,66 zł netto
Lokale usługowe -             5,27 zł netto
Lokale handlowe -           10,21 zł netto
Lokale biurowe -              11,29 zł netto
Apteki -                          14,00 zł netto
Lokale usług bankowych - 25,60 zł netto
Lokale biur poselskich-     4,80 zł netto
Lokale służby zdrowia -     6,59 zł netto
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Źródło : MOSiR Czechowice-Dziedzice

Oferowane pomieszczenia obejmują 22 pokoje o powierzchni 20 m2 każdy oraz jedno pomieszczenie z zapleczem kuchennym o powierzchni 100 m2.

Pomieszczenia można oglądać codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Druki ofert należy pobrać w siedzibie MOSiR i wypełnione złożyć w sekretariacie MOSiR do dnia 19.12.2011. do godz.14.00. Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 21.12.2011. o godz.11.w siedzibie MOSiR Czechowice – Dziedzice, ul. Legionów 145.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 322152706

Do oferty należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (odpis z KRS ) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. Zaświadczenie o numerze NIP i REGON,

  3. Oświadczenie o niepozostawaniu w zwłoce z zapłatą należności wobec Gminy Czechowice-Dziedzice,

  4. Oświadczenie o niekaralności osób prowadzących działalność jako osoby fizyczne lub w formie spółki cywilnej lub osób zarządzających podmiotami.

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie wysokość stawki za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Oferowana stawka czynszu za 1 m2 nie może być niższa niż określona w Zarządzeniu Burmistrza nr 18/11 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za lokale użytkowe i garaże stanowiące mienie Gminy Czechowice – Dziedzice, tj.

Lokale gastronomiczne – 11,66 zł netto

Lokale usługowe - 5,27 zł netto

Lokale handlowe - 10,21 zł netto

Lokale biurowe - 11,29 zł netto

Apteki - 14,00 zł netto

Lokale usług bankowych - 25,60 zł netto

Lokale biur poselskich- 4,80 zł netto

Lokale służby zdrowia - 6,59 zł netto

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT